Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Centrum Östra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Centrum Östra 1480 29,9% 25,3% 23,4% 21,4% 9,1% 46,8% 53,2% 0,5% 1,9%
Summa 1480 29,9% 25,3% 23,4% 21,4% 9,1% 46,8% 53,2% 0,5% 1,9%

http://www.val.se