Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Östermalm

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Östermalm 1442 30,2% 28,8% 20,9% 20,0% 10,2% 45,3% 54,7% 0,7% 1,5%
Summa 1442 30,2% 28,8% 20,9% 20,0% 10,2% 45,3% 54,7% 0,7% 1,5%

http://www.val.se