Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Ersmark

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Ersmark 1239 13,2% 46,5% 23,9% 16,4% 7,0% 50,4% 49,6% 0,2% 0,7%
Summa 1239 13,2% 46,5% 23,9% 16,4% 7,0% 50,4% 49,6% 0,2% 0,7%

http://www.val.se