Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Östra Ersboda

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Östra Ersboda 886 22,0% 36,2% 27,2% 14,6% 10,0% 50,5% 49,5% 0,2% 1,7%
Summa 886 22,0% 36,2% 27,2% 14,6% 10,0% 50,5% 49,5% 0,2% 1,7%

http://www.val.se