Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Västra Ersboda

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Västra Ersboda 1778 19,5% 28,9% 31,0% 20,6% 8,1% 47,2% 52,8% 0,5% 1,1%
Summa 1778 19,5% 28,9% 31,0% 20,6% 8,1% 47,2% 52,8% 0,5% 1,1%

http://www.val.se