Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Berghem Sydöstra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Berghem Sydöstra 974 53,4% 26,3% 9,4% 10,9% 11,6% 51,1% 48,9% 0,5% 2,0%
Summa 974 53,4% 26,3% 9,4% 10,9% 11,6% 51,1% 48,9% 0,5% 2,0%

http://www.val.se