Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Norra Ersboda

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Norra Ersboda 1410 30,6% 37,7% 21,5% 10,2% 13,5% 51,3% 48,7% 0,4% 2,1%
Summa 1410 30,6% 37,7% 21,5% 10,2% 13,5% 51,3% 48,7% 0,4% 2,1%

http://www.val.se