Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Grubbe Södra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Grubbe Södra 1366 21,0% 35,8% 24,6% 18,6% 11,1% 49,9% 50,1% 0,4% 1,1%
Summa 1366 21,0% 35,8% 24,6% 18,6% 11,1% 49,9% 50,1% 0,4% 1,1%

http://www.val.se