Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Backen

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Backen 1028 14,9% 27,0% 24,7% 33,4% 8,6% 46,2% 53,8% 0,1% 1,2%
Summa 1028 14,9% 27,0% 24,7% 33,4% 8,6% 46,2% 53,8% 0,1% 1,2%

http://www.val.se