Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Brännland

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Brännland 1721 14,6% 41,0% 23,1% 21,3% 7,3% 51,2% 48,8% 0,9% 0,7%
Summa 1721 14,6% 41,0% 23,1% 21,3% 7,3% 51,2% 48,8% 0,9% 0,7%

http://www.val.se