Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Västteg

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Västteg 1783 35,0% 25,2% 18,9% 20,9% 13,3% 47,6% 52,4% 0,2% 1,6%
Summa 1783 35,0% 25,2% 18,9% 20,9% 13,3% 47,6% 52,4% 0,2% 1,6%

http://www.val.se