Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Böleäng Östra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Böleäng Östra 1122 20,8% 35,1% 24,3% 19,8% 9,4% 51,5% 48,5% 0,3% 0,8%
Summa 1122 20,8% 35,1% 24,3% 19,8% 9,4% 51,5% 48,5% 0,3% 0,8%

http://www.val.se