Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Stöcke

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Stöcke 1792 14,8% 41,1% 24,6% 19,5% 7,9% 50,5% 49,5% 0,2% 0,8%
Summa 1792 14,8% 41,1% 24,6% 19,5% 7,9% 50,5% 49,5% 0,2% 0,8%

http://www.val.se