Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Böleäng Västra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Böleäng Västra 1464 17,8% 37,6% 24,0% 20,6% 7,4% 49,2% 50,8% 0,5% 1,2%
Summa 1464 17,8% 37,6% 24,0% 20,6% 7,4% 49,2% 50,8% 0,5% 1,2%

http://www.val.se