Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Yttersjö

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Yttersjö 1420 14,6% 39,6% 26,2% 19,6% 7,7% 51,5% 48,5% 0,6% 0,9%
Summa 1420 14,6% 39,6% 26,2% 19,6% 7,7% 51,5% 48,5% 0,6% 0,9%

http://www.val.se