Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Ålidhem Östra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Ålidhem Östra 1489 75,4% 18,5% 4,4% 1,7% 23,2% 52,6% 47,4% 1,1% 2,1%
Summa 1489 75,4% 18,5% 4,4% 1,7% 23,2% 52,6% 47,4% 1,1% 2,1%

http://www.val.se