Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Innertavle

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Innertavle 744 12,2% 43,3% 27,4% 17,1% 7,3% 52,0% 48,0% 0,3% 0,9%
Summa 744 12,2% 43,3% 27,4% 17,1% 7,3% 52,0% 48,0% 0,3% 0,9%

http://www.val.se