Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Tomtebo

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Tomtebo 1348 29,0% 47,7% 13,0% 10,3% 8,4% 46,6% 53,4% 1,4% 1,5%
Summa 1348 29,0% 47,7% 13,0% 10,3% 8,4% 46,6% 53,4% 1,4% 1,5%

http://www.val.se