Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Ålidhem Västra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Ålidhem Västra 1440 68,8% 18,5% 7,8% 4,9% 23,6% 54,2% 45,8% 1,5% 5,4%
Summa 1440 68,8% 18,5% 7,8% 4,9% 23,6% 54,2% 45,8% 1,5% 5,4%

http://www.val.se