Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Carlshem Östra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Carlshem Östra 1478 39,2% 29,6% 16,2% 15,1% 13,9% 51,4% 48,6% 1,0% 2,3%
Summa 1478 39,2% 29,6% 16,2% 15,1% 13,9% 51,4% 48,6% 1,0% 2,3%

http://www.val.se