Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Universitetsområdet Östra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Universitetsområdet Östra 1269 62,2% 26,9% 5,6% 5,4% 10,4% 50,3% 49,7% 0,6% 1,5%
Summa 1269 62,2% 26,9% 5,6% 5,4% 10,4% 50,3% 49,7% 0,6% 1,5%

http://www.val.se