Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Tomtebo Södra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Tomtebo Södra 1830 23,6% 58,7% 9,7% 8,0% 7,5% 48,3% 51,7% 0,9% 0,7%
Summa 1830 23,6% 58,7% 9,7% 8,0% 7,5% 48,3% 51,7% 0,9% 0,7%

http://www.val.se