Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Holmsund Västra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Holmsund Västra 1501 22,7% 28,3% 20,8% 28,2% 9,0% 48,5% 51,5% 0,3% 1,5%
Summa 1501 22,7% 28,3% 20,8% 28,2% 9,0% 48,5% 51,5% 0,3% 1,5%

http://www.val.se