Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Holmsund Södra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Holmsund Södra 1390 13,5% 40,4% 19,7% 26,4% 7,3% 49,9% 50,1% 0,4% 1,7%
Summa 1390 13,5% 40,4% 19,7% 26,4% 7,3% 49,9% 50,1% 0,4% 1,7%

http://www.val.se