Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Hörnefors Västra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Hörnefors Västra 1463 16,7% 27,1% 23,4% 32,7% 9,1% 50,1% 49,9% 0,3% 1,1%
Summa 1463 16,7% 27,1% 23,4% 32,7% 9,1% 50,1% 49,9% 0,3% 1,1%

http://www.val.se