Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Bullmark

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Bullmark 1025 14,3% 35,6% 23,9% 26,1% 6,9% 53,3% 46,7% 0,9% 0,5%
Summa 1025 14,3% 35,6% 23,9% 26,1% 6,9% 53,3% 46,7% 0,9% 0,5%

http://www.val.se