Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Mariehem

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Mariehem 1372 47,1% 20,3% 13,2% 19,4% 19,1% 49,0% 51,0% 1,0% 1,9%
Summa 1372 47,1% 20,3% 13,2% 19,4% 19,1% 49,0% 51,0% 1,0% 1,9%

http://www.val.se