Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Mariehemshöjd

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Mariehemshöjd 2220 34,7% 23,9% 16,0% 25,4% 10,7% 49,1% 50,9% 0,3% 1,3%
Summa 2220 34,7% 23,9% 16,0% 25,4% 10,7% 49,1% 50,9% 0,3% 1,3%

http://www.val.se