Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Marieberg

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Marieberg 1114 22,6% 39,3% 24,1% 13,9% 9,4% 49,3% 50,7% 0,4% 2,1%
Summa 1114 22,6% 39,3% 24,1% 13,9% 9,4% 49,3% 50,7% 0,4% 2,1%

http://www.val.se