Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Kattisavan

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Kattisavan 466 10,7% 28,8% 26,0% 34,5% 4,1% 55,4% 44,6% 0,4% 0,6%
Summa 466 10,7% 28,8% 26,0% 34,5% 4,1% 55,4% 44,6% 0,4% 0,6%

http://www.val.se