Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Centrum N

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Centrum N 1144 21,1% 19,1% 22,6% 37,2% 6,4% 47,8% 52,2%   1,9%
Summa 1144 21,1% 19,1% 22,6% 37,2% 6,4% 47,8% 52,2% 1,9%

http://www.val.se