Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Centrum S

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Centrum S 1285 16,5% 13,4% 17,9% 52,2% 6,8% 45,1% 54,9% 0,1% 0,6%
Summa 1285 16,5% 13,4% 17,9% 52,2% 6,8% 45,1% 54,9% 0,1% 0,6%

http://www.val.se