Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Älvsbacka V

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Älvsbacka V 891 22,7% 20,1% 24,9% 32,3% 8,9% 46,1% 53,9% 0,1% 3,8%
Summa 891 22,7% 20,1% 24,9% 32,3% 8,9% 46,1% 53,9% 0,1% 3,8%

http://www.val.se