Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Älvsbacka Ö

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Älvsbacka Ö 1149 23,3% 26,5% 26,7% 23,4% 10,4% 50,0% 50,0% 0,2% 0,8%
Summa 1149 23,3% 26,5% 26,7% 23,4% 10,4% 50,0% 50,0% 0,2% 0,8%

http://www.val.se