Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Getberget-Norrvalla

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Getberget-Norrvalla 1382 31,4% 28,8% 18,5% 21,3% 11,1% 49,6% 50,4% 0,3% 1,2%
Summa 1382 31,4% 28,8% 18,5% 21,3% 11,1% 49,6% 50,4% 0,3% 1,2%

http://www.val.se