Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Alhem-Norrbacka

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Alhem-Norrbacka 1223 24,8% 28,2% 19,2% 27,8% 7,8% 51,3% 48,7% 0,1% 1,1%
Summa 1223 24,8% 28,2% 19,2% 27,8% 7,8% 51,3% 48,7% 0,1% 1,1%

http://www.val.se