Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Morö Backe Ö

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Morö Backe Ö 1241 15,5% 39,6% 26,6% 18,4% 8,1% 50,4% 49,6% 0,2% 0,6%
Summa 1241 15,5% 39,6% 26,6% 18,4% 8,1% 50,4% 49,6% 0,2% 0,6%

http://www.val.se