Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Bergsbyn

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Bergsbyn 1303 14,9% 38,3% 25,9% 21,0% 8,3% 51,6% 48,4% 0,2% 0,9%
Summa 1303 14,9% 38,3% 25,9% 21,0% 8,3% 51,6% 48,4% 0,2% 0,9%

http://www.val.se