Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Klemensnäs

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Klemensnäs 1007 16,4% 36,8% 24,7% 22,0% 8,2% 54,2% 45,8% 0,3% 0,1%
Summa 1007 16,4% 36,8% 24,7% 22,0% 8,2% 54,2% 45,8% 0,3% 0,1%

http://www.val.se