Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Ursviken

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Ursviken 1123 16,0% 31,5% 21,5% 30,9% 7,8% 47,9% 52,1%   0,3%
Summa 1123 16,0% 31,5% 21,5% 30,9% 7,8% 47,9% 52,1% 0,3%

http://www.val.se