Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Yttre Ursviken

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Yttre Ursviken 859 14,8% 42,5% 29,7% 13,0% 9,4% 51,6% 48,4% 0,2% 0,9%
Summa 859 14,8% 42,5% 29,7% 13,0% 9,4% 51,6% 48,4% 0,2% 0,9%

http://www.val.se