Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Brännan-Mobacken

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Brännan-Mobacken 1392 15,7% 31,7% 22,2% 30,5% 9,1% 47,1% 52,9%   0,5%
Summa 1392 15,7% 31,7% 22,2% 30,5% 9,1% 47,1% 52,9% 0,5%

http://www.val.se