Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Sunnanå S

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Sunnanå S 1175 19,1% 41,1% 21,3% 18,5% 8,5% 51,5% 48,5% 0,1% 0,7%
Summa 1175 19,1% 41,1% 21,3% 18,5% 8,5% 51,5% 48,5% 0,1% 0,7%

http://www.val.se