Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Sunnanå C

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Sunnanå C 1591 16,9% 32,7% 25,3% 25,1% 8,9% 49,2% 50,8% 0,1% 0,4%
Summa 1591 16,9% 32,7% 25,3% 25,1% 8,9% 49,2% 50,8% 0,1% 0,4%

http://www.val.se