Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Stämningsgården

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Stämningsgården 1190 17,0% 36,6% 27,1% 19,4% 8,2% 49,6% 50,4%   0,9%
Summa 1190 17,0% 36,6% 27,1% 19,4% 8,2% 49,6% 50,4% 0,9%

http://www.val.se