Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Boliden

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Boliden 1480 14,0% 25,9% 27,2% 32,9% 7,5% 50,7% 49,3% 0,7% 1,4%
Summa 1480 14,0% 25,9% 27,2% 32,9% 7,5% 50,7% 49,3% 0,7% 1,4%

http://www.val.se