Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Kåge S

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Kåge S 1207 12,8% 29,7% 25,0% 32,4% 6,6% 49,2% 50,8%   0,2%
Summa 1207 12,8% 29,7% 25,0% 32,4% 6,6% 49,2% 50,8% 0,2%

http://www.val.se