Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Kusmark

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Kusmark 866 16,4% 29,6% 28,8% 25,3% 7,5% 51,0% 49,0% 0,1% 0,8%
Summa 866 16,4% 29,6% 28,8% 25,3% 7,5% 51,0% 49,0% 0,1% 0,8%

http://www.val.se