Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Byske C

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Byske C 1369 14,5% 26,2% 22,1% 37,2% 8,0% 49,1% 50,9%   0,9%
Summa 1369 14,5% 26,2% 22,1% 37,2% 8,0% 49,1% 50,9% 0,9%

http://www.val.se