Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Byske-Fällfors

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Byske-Fällfors 1256 11,2% 22,4% 29,5% 36,9% 6,0% 52,9% 47,1% 0,2% 0,7%
Summa 1256 11,2% 22,4% 29,5% 36,9% 6,0% 52,9% 47,1% 0,2% 0,7%

http://www.val.se